CSIS logoCenter for Secure Information Systems

Securing the World's Cyber Infrastructure

Aerial View of the George Mason Fairfax Campus

CSIS News

May 6, 2022

Dr. Sun has three papers being accepted in USENIX Security 2022.

USENIX Security will be held August 10–12, 2022, BOSTON, MA, USA.

1. Yi He, Zhenhua Zou, Kun Sun, Zhuotao Liu, Ke Xu, Qian Wang, Chao Shen, Zhi Wang, and Qi Li. "RapidPatch: Firmware Hotpatching for Real-Time Embedded Devices". To appear in 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security'22), BOSTON, MA, USA, August 10-12, 2022.

2. Guannan Liu, Xing Gao, Haining Wang, and Kun Sun. "Exploring the Unchartered Space of Container Registry Typosquatting". To appear in 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security'22), BOSTON, MA, USA, August 10-12, 2022.

3. Xuewei Feng, Qi Li, Kun Sun, Zhiyun Qian, Chuanpu Fu, Gang Zhao, Xiaohui Kuang, and Ke Xu. "Off-Path Network Traffic Manipulation via Revitalizing ICMP Redirect Attacks".  To appear in 31st USENIX Security Symposium (USENIX Security'22), BOSTON, MA, USA, August 10-12, 2022.